• doradztwo personalne

    USŁUGI


executive search

EXECUTIVE SEARCH

Naszą specjalnością są poszukiwania bezpośrednie oraz bezpośredni kontakt z kadrą menedżerską i wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości rynku posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów oraz identyfikujemy potencjalnych kandydatów w firmach o podobnym profilu działania. Po dokonaniu dokładnej, systematycznej analizy oraz zidentyfikowaniu osób spełniających ustalone wymagania przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne w formie częściowo usystematyzowanych wywiadów, mające na celu sprawdzenie kwalifikacji zawodowych i cech osobowych. Polecanych kandydatów oceniamy i opisujemy w formie raportów, tak, aby mogli Państwo uzyskać pełny i dokładny obraz wraz z ich charakterystyką.

executive selection

EXECUTIVE SELECTION

Tą metodą pozyskujemy kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne. Przygotowujemy i zamieszczamy ogłoszenia  w prasie lokalnej, ponadregionalnej, fachowej oraz w wybranych portalach internetowych. Sukces tej metody zależy od opracowania precyzyjnego ogłoszenia odzwierciedlającego profil poszukiwanego pracownika oraz doboru właściwych mediów.

management audits

MANAGEMENT AUDITS

Jest to diagnoza i ocena umiejętności oraz potencjału zawodowego i motywacji kadry menadżerskiej oraz umiejscowienie jej w strukturach firmy. Ocena potencjału kadry menedżerskiej pomaga w podjęciu decyzji w zakresie zmian organizacyjnych, tak, aby właściwie dobrać osoby do zadań i przez to działać jeszcze bardziej efektywnie jednocześnie budując dobre relacje z pracownikami, którzy będą identyfikować się z firmą i jej zadaniami.

Audyt obejmuje:

  1. przeprowadzenie pogłębionych ustrukturyzowanych wywiadów
  2. zastosowanie narzędzi psychometrycznych
  3. zadania symulacyjne

 Dobór narzędzi jest uzależniony od Państwa potrzeb oraz oczekiwań stawianych pracownikom.

outplacement

OUTPLACEMENT

Naszą specjalnością jest przeprowadzanie projektów outplacementu indywidualnego, który jest dedykowany głównie dla kadry menedżerskiej. Jego celem jest pomoc menedżerowi, który rozstaje się z dotychczasowym pracodawcą i staje przed koniecznością poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Dzięki profesjonalnej ocenie i analizie dotychczasowej kariery zawodowej menedżera pomagamy mu w jego sprawnym wejściu na rynek pracy. Zastosowanie outplacementu ma bezpośredni wpływ nie tylko na osobę objętą programem, ale jest odczuwany w całej strukturze oraz pomaga w odbudowaniu dobrej atmosfery wsród pozostających pracowników. Klient natomiast umacnia dobry wizerunek, jako firmy dbającej o swoich pracowników.

rekrutacja wewnętrzna

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA

Naszą specjalnością jest przeprowadzanie projektów outplacementu indywidualnego, który jest dedykowany głównie dla kadry menedżerskiej. Jego celem jest pomoc menedżerowi, który rozstaje się z dotychczasowym pracodawcą i staje przed koniecznością poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Dzięki profesjonalnej ocenie i analizie dotychczasowej kariery zawodowej menedżera pomagamy mu w jego sprawnym wejściu na rynek pracy.  Zastosowanie outplacementu ma bezpośredni wpływ nie tylko na osobę objętą programem, ale jest odczuwany w całej strukturze oraz pomaga w odbudowaniu dobrej atmosfery wsród pozostających pracowników. Klient natomiast umacnia dobry wizerunek, jako firmy dbającej o swoich pracowników.