• Recruitment zasady współpracy

    Zasady współpracy


Diamond recruitment - zasady współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY

  • analiza potrzeb i celów Klienta,
  • ustalanie zakresu działania i zasad współpracy,
  • określenie terminu realizacji projektu – średnio ok. 4 tygodnie od momentu podpisania kontraktu dla projektów rekrutacyjnych,
  • określenie wysokości honorarium oraz warunków płatności
  • ustalenie gwarancji na usługi rekrutacyjne od 3 do 6 miesięcy.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Profesjonalne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oszczędza Państwa czas i wysiłek jednocześnie gwarantując dotarcie do najlepszych kandydatów na rynku, których kompetencje i cechy osobowościowe są w pełni dopasowane do kultury Państwa firmy. Zapewniamy całkowitą dyskrecję Państwu i Kandydatom oraz dbamy o kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwa organizacji.

Korzyści dla klienta Diamond
Najlepsi managerowie

DLA KANDYDATÓW

Diamond Recruitment poszukuje najlepszych managerów i specjalistów na rynku. Jeśli jesteś doświadczonym Pracownikiem, gotowym podjąć nowe wyzwania w celu realizacji swoich ambicji zawodowych skontaktuj się z nami lub prześlij swoje CV.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

omówienie z Klientem opisu stanowiska oraz profilu poszukiwanego Kandydata

określenie strategii poszukiwań i metod rekrutacji

wstępna selekcja na podstawie nadesłanych dokumentów oraz wywiadu telefonicznego

przeprowadzenie u strukturalizowanych wywiadów z wyselekcjonowanymi Kandydatami (weryfikacja danych biograficznych, ocena kompetencji i potencjału zawodowego, cech osobowych oraz badanie motywacji)

na życzenia Klienta (opcja- dodatkowo płatna) przeprowadzenie testów psychologicznych w celu zbadania wybranych kompetencji Kandydata

sporządzenie szczegółowych raportów, zawierających opis doświadczeń zawodowych i ocenę kwalifikacji oraz ogólną charakterytykę psychologiczną,

zorganizowanie prezentacji wybranych Kandydatów - (od 3 do 5 Kandydatów na jedno stanowisko)

na życzenie Klienta zebranie referencji

na życzenie Klienta udział w rozmowach kwalifikacyjnych z wybranymi Kandydatami